Naše služby

Poskytujeme kvalitní a expertní farmakovigilanční a registrační služby doprovázející léčivý přípravek ve všech fázích jeho životního cyklu. Zaměřujeme se především na jedinečné potřeby a přání každého klienta. Podílíme se tak na dodávání kvalitních, bezpečných a účinných přípravků na evropský trh. Jsme připraveni Vás zastupovat v následujících oblastech:

Farmakovigilance

Jsme důvěryhodným partnerem pro zajištění kvality a bezpečnosti výrobků na trhu. Poskytujeme podporu a služby šité na míru pro jedinečné projekty našich klientů či zahrnující sledování celého portfolia přípravků na trhu.

Registrace léčivých přípravků

Kompletní odbornou znalostí v oblasti registrací léčivých klientů pomáháme naším klientům dosahovat cílů od raných fází vývoje léčivého přípravku až po jeho uvedení na trh. Postaráme se o udržování aktuální a kvalitní registrační dokumentace a veškerou komunikaci s lékovými agenturami.

Dodržování zásad SxP

Jsme tu pro Vás, abychom v případě potřeby podpořili, zlepšili či auditovali úroveň Vašeho systému kvality nebo Vám vytvoříme systém kvality šitý na míru či zajistíme audit činností.

Odborná dokumentace

Další